Styrelse och Valberedning

Styrelseledamöter i Södertälje Simsällskap 2024-2025

Du når samtliga styrelsemedlemmar genom att maila styrelse(at)sss.se

Anette Schilling
Ordförande

Jan Blomgren
Vice Ordförande

Dick Due Pedersen
Kassör

Martin Selander
Sekreterare

Khanda Yousef
Ledamot

Therese Boman
Ledamot

Ulf Hedin
Ledamot

Johan Strömwall
Suppleant

Madeleine Hofmann
Suppleant

Vladimir Boskov
Suppleant

Magnus Olsson
Suppleant

 

Valberedning 2024-2025

Patric Robertsson
Ordförande 

Patrik Karlsson
Ledamot