Om Simmargården


Simmargården är ett fritids för ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 12-21 år.

Verksamhet utgår från att ungdomarna ska få en meningsfull fritid, deras egna intressen, att de ska få pröva på utåtriktade aktiviteter och ha olika aktiviteter inom vår profil Idrott, friluftsliv och friskvård.

Är du intresserad, kontakta oss för mer information 

tel: 08-550 309 25

mail: simmargarden@sss.se 

Kolla gärna in våran Instagram! Sök: Simmargarden