Minisim

- Minisimmet erbjuder en rolig, mysig och social stund för föräldrar tillsammans med sitt barn och andra föräldrar.

- Ert barn får i tidig ålder träna vattenvana, får en trygghet och respekt för vattnet

- Ert barns motoriska utveckling stimuleras samtidigt som balansen tränas upp.

- Vi vill att ert barn ska få vattenvana och träna på grunderna i de olika simsätten

- Lektionerna och övningarna ska ske i lekfulla former i en rofylld och trygg miljö

- Relationen mellan barn och förälder stärks

 

Terminer

Vårtermin vecka 2-18(ej sportlov/påsklov)

Hösttermin vecka 35-50 (ej v44)

Avgift

Terminsavgift för simskolans ca 15 lektioner är 2140:- + 200:- i medlemsavgift. Medlemsavgiften är obligatorisk och betalas en gång per år.