Organisation

  • Föreningens styrelse och dess ordförande väljs på årsmötet
     
  • Föreningens övergripande och ledande målsättning är: Simidrott för alla!
     
  • Föreningens stadgar godkänns på årsmötet
     
  • Föreningen har anställda som har hand om den dagliga operativa verksamheten