SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Södertälje Simsällskap
Simidrott för alla
Kallelse till årsmöte 2019
2019-04-04 19:41
Datum: 2019-04-24

Tid: 18:00 förmingel 18:30 mötesstart

Plats: Simmargården, Gymnastikvägen 13, 151 59 Södertälje

Styrelsens förslag till föredragningslista enligt nedan. Inga motioner inlämnade inför årsmötet.
Enligt stadgarna - 5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) en revisor och vid behov suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) Minst 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget finns tillgängliga på Sportkontoret i Sydpoolen from den 2019-04-10. 


Nyhetsarkiv
Årsmöteshandlingar2024-04-10 12:28
JOYNA SSS2024-03-20 09:35
Vattenposten2024-01-26 08:09
Simhopp för nybörjare!2022-09-05 08:00
Testa simhopp!2022-03-09 15:20
Simhopp på Sportlovet2022-02-21 09:30
Restriktionerna släpper2021-09-29 14:12
Ny webshop lanserad2020-10-01 19:48
 
HUVUDSPONSOR
Våra samarbetspartners