Bredd

– Fortsättning från hoppskola - Grundnivå - Lära sig simhopp

Simhopp bredd är en fortsättning från hoppskolan och utgår från nybörjarserien.
• Förkunskaper: Man behärskar nybörjarserien på 1m och 3m
• Innehåll: - Fothopp framåt och bakåt, fall framåt och bakåt 1m och 3m
- Träning inför och på de fyra olika huvudhoppen: framåt, bakåt, isander och tyska 1m och 3m
- De hoppare som har färdighet för volter och skruvar kan börja träna de hoppen även på breddnivå
• Termin: v. 2–21 OBS! MEDDELA I SAMBAND MED ANMÄLAN OM BREDD GRUPP 1 ELLER 2 • Kostnad: 2 200 kr per termin