Tävling

- Mästerskapsträning

• Individuellt träningsupplägg
• Uttagning av tränarteamet
• Kostnad: 3 200 kr per halvår