Utveckling

- Fortsättning från bredd - Tävlingsträning

• Träning på och mot de serier som motsvarar deltagarens åldersgrupp på tävling
• Uttagning av tränarteamet
• I denna grupp tränar man minst 3 gånger per vecka
• Kostnad: 3 200 kr per halvår
• Träningstider se nedan